Het springende meisje

BLOGS
In onderstaande blogs, die veelal ook op LinkedIn of op Werklust's website te vinden zijn, kaart Ina Smittenberg onderwerpen aan die te maken hebben met organisatieverandering, met intrinsieke motivatie of met het Schone, Ware en Goede. Als voorproefjes van wat Organitopia aan inzichten en inspiratie te bieden heeft.

Inspirerende achtergrond

Meer reacties van lezers
Op LinkedIn verzamelde Ina Smittenberg reacties van lezers. Game Alchemist Ellis Bartholomeus (Ellis in Wonderland), collega veranderkundig adviseur Caroline Wiedenhof (Ministerie van Buitenlandse Zaken), directeur business developers Ellen Masselink (BAM) en senior adviseur Bert Nube (Inspectie Leefomgeving en Transport) vertellen wat zij aan Organitopia beleven.

Witte ruis

Witte Ruis

Witte ruis is 1 van zeven ongewenste organisatie fenomenen, zo schrijft Ina Smittenberg in Organitopia. Wat wordt er met witte ruis bedoeld? Wanneer treedt het op en wat kun je eraan doen? 

Integriteit op de werkvloer

Samira

In een Organitopia wordt integer in inclusief gewerkt. Hoe bereik je zo’n constructieve werksfeer? In gesprek over verschillen en vooroordelen, over meningen en gedrag. Over erbij horen en uitsluiten, intenties en gedrag.

Betekenisvol werk

Sennet

Socioloog Sennett ziet terug op een prachtige carrière. In al zijn boeken stond intrinsieke motivatie van werkers centraal. Ook in Organitopia worden zijn inzichten gebruikt voor een beter begrip van wat mensen drijft in hun werk.

Oplossingsgericht WERKEN

Problemen oplossen

Doen wat werkt. Je niet richten op het probleem, de oorzaak en de verklaring ervan, hoe aantrekkelijk dat ook is, maar op de oplossing. Oplossingsgericht werken werkt!

Wil je Organitopia zelf lezen? Of wil je meer weten over Werklust? Klik dan op één van de onderstaande links.