Over dit blog

Het springende meisje

In onderstaande blogs, die veelal ook op LinkedIn of op Werklust’s website te vinden zijn, kaart Ina Smittenberg onderwerpen aan die te maken hebben met organisatieverandering, met intrinsieke motivatie of met het Schone, Ware en Goede. Als voorproefjes van wat Organitopia aan inzichten en inspiratie te bieden heeft.

Betekenisvol werk

BeTEKENISVOL werk Socioloog Sennett over intrinsieke motivatie Sennett heeft vanaf de publicatie …

Wil je Organitopia zelf lezen? Of wil je meer weten over Werklust? Klik dan op één van de onderstaande links.